Korvan kasvitarhan rakentaminen

ko01.jpg

Huvitus-omenapuulle ja muille Yläneen kasviaarteille suunniteltiin istutusalue Museonmäen kuivaan ja kivikkoiseen, mäntyjä kasvavaan rinteeseen.

ko02.jpg

Istutusalue sai nimen ”Korvan kasvitarha” yläneläisen itseoppineen kasvitutkijan Anton Korvan mukaan.

ko03.jpg

Kasvitarhan kunniapaikalle istutetaan Juho Korpelan torpasta lähtöisin oleva Huvitus-omenapuu, joka Yläneellä tunnetaan myös nimellä Korpelan omenapuu.

Aarne Laitakari kuvasi Juho Korpelan torppansa edessä vuonna 1910.

ko04.jpg

13. kesäkuuta 2009 MTT:n tutkijat Maarit Heinonen, Merja Hartikainen ja Hilma Kinnanen löysivät tiensä Korpelan torpan alueelle Arimo Helmisaaren opastuksella.
Kuva: Maarit Heinonen

ko05.jpg

Puusta otettiin lehtinäyte DNA-tunnistusta varten. Seuraavana talvena otettiin vartteet, joista lähdettiin kasvattamaan museopuita.
Kuva: Maarit Heinonen

ko06.jpg

Keväällä 2010 Huvitus kukki, mutta hedelmiä puuvanhus ei tuottanut.

ko07.jpg

Koska oli keskusteltu, että Korpelan torpan paikka kenties raivataan pelloksi, kerättiin keväällä 2010 Huvituksen kotipihasta kasveja istutettavaksi myöhemmin Korvan kasvitarhaan.
Alueelta löytyi ruskoliljoja, harjaneilikoita, akileijoja, sinivuokkoja ja pihasyreeneitä.

ko08.jpg

Kerätyt taimet vietiin ruukuissa valeistutukseen Keihäskosken Kajalan puutarhaan odottamaan pääsyä Korvan kasvitarhaan.

ko09.jpg

Korvan kasvitarhan rakentaminen alkoi tuumaustuokiolla toukokuussa 2010. Vasemmalta Merja Hartikainen ja Maarit Heinonen MTT:ltä, Timo Hämäläinen, Arimo Helmisaari, Päivi Lehtonen ja Hanna-Leena Kaihola.

ko10.jpg

Tarhan alue on loiva hiekkapohjainen rinne. Alueelta kaadettiin muutamia komeita puita. Puita olivat kaatamassa Matti Mäki-Laurila, Timo Hämäläinen ja Pertti Peltola.

ko11.jpg

Viljo Pinomäki aloitti raivauksen siirtämällä pois pintamaata ja isoja kiviä. Ennakkosuunnitelmista poiketen alue kaivettiin yhtenäiseksi maaston edellytysten mukaan.

ko12.jpg

Kasvitarhan pohjaksi raivattu alue odotti rakentajia kesän yli.

ko13.jpg

Merja Hartikainen piirsi tarhan istutussuunnitelman, johon museolla kävijät ja tarhan rakentajat saattoivat kesällä tutustua raivion vieressä.

ko14.jpg

Elokuussa ruvettiin valmistelemaan Korvan kasvitarhan istutusalueita.

ko15.jpg

Piirustuksen mukaan merkittiin alustavasti istutusalueiden ja käytävien paikat. Yläosaan tulee omenapuiden istutusalusta, alemmas penkit muille kasveille.

ko16.jpg

Alueen reunoja rajataan kiviaidalla, jonka kivet on kaivettu istutusalueen tieltä.

ko17.jpg

Hanna-Leena Kaihola lahjoitti Keihäskosken Kajalasta komean kasan entisen navetan peruskiviä kivimuuriksi omenatarhan alareunaan.

ko18.jpg

Eino Markula kuljetti kivet Kajalasta Museonmäelle

ko19.jpg

Kivet kasattiin kasvitarhan alareunaan odottamaan kiviaitatalkoita. Hyvää reunakiveä mitattiin kasasta noin 12 metriä.

ko20.jpg

Ennen kiviaitatalkoita valmisteltiin omenapuiden istutusalustan pohja.
Penkkiin istutetaan Huvituksen pölyttäjäksi toinen kotimainen lajike, Lavia, joka nimensä mukaisesti on kotoisin Lavialta.

Jarno Markula syvensi Lavian istutuspaikan.

ko21.jpg

Arimo Helmisaari pääsi lapiotöihin, kun pohjalle ajettiin savea.

ko22.jpg

Kuivassa rinteessä omenapuiden istutusalustaa tehtiin vettä pidättäväksi tuomalla pohjalle vahva kerros savea.

 

ko23.jpg

Omenapuut istutetaan maaperään, johon sekoitetaan eri maalajeja. Biolan Oy lahjoitti 34 säkkilavallista hyvin lannoitettua puutarhamultaa.

 

ko24.jpg

Juha Lehtonen kuljetti useaan otteeseen savea, jota tarvittiin niin pohjakerrokseksi kuin sekoitusmaaksikin. Savi on peräisin läheiseltä kaukolämpötyömaalta Kuntolantien varresta.

 

ko25.jpg

Heikki ja Alvari Teinilä toivat Teinilän hiekkakuopasta humuspitoista hiekkaa.

ko26.jpg

Omenapuiden istutusalustan alareunaan rakennettiin kivimuuri. Pohjalle levitettiin suodatinkangas niin, että sen yläosa tulisi muurin takaseinää vasten. Kankaan päälle levitty murske tasasi maaston kaltevuutta.
Kuva: Pia Mattila-Lonka

ko27.jpg

Kivet siirrettiin tukkikouralla paikoilleen. Muuriin käytettiin Keihäskosken Kajalan entisen navetan peruskiviä. Niistä käytettiin kaikkein suurimmat, jotka asetettiin leveä sivu pystysuoraan. Tällöin voitiin käyttää vain yhtä kivikerrosta. Korkeutta saatiin noin puoli metriä.
Kuva: Hanna-Leena Kaihola

ko28.jpg

Muuria varten oli aikaisemmin vedetty linjalanka.

Isojen kivien väliin asennettiin muurin ilmeen elävöittämiseksi pienempiä kiviä, jotka tulivat kahteen kerrokseen.
Kuva: Hanna-Leena Kaihola

ko29.jpg

Kiven ja kankaan väliin tuli matala kerros mursketta.

Matti Mäki-Laurila ja Arimo Helmisaari tarkastavat, joko muuri on siinä kunnossa, että kankaan reuna voidaan nostaa muuria vasten.
Kuva: Hanna-Leena Kaihola

ko30.jpg

Kun kivimuuri oli valmiina, päästiin täyttämään omenapuiden istutusalustaa. Urakalla auottiin ja tyhjennettiin multasäkkejä.
Kuva: Sirkku Pihlman

ko31.jpg

Eino Markula sekoitti multaan traktorin kauhalla savea ja hiekkaa. Sekoitussuhteeksi pyrittiin saamaan 1/3 savea, 1/3 hiekkaa ja 1/3 multaa.
Kuva: Sirkku Pihlman

ko32.jpg

Kun istutusalustaa täytettiin, kivimuurin toiselle puolelle kasattiin käytäväsoraa, jotta muuri pysyy paikoillaan.
Kuva: Sirkku Pihlman

ko33.jpg

Omenapuiden istutusalusta on valmis. Talkoolaiset seisovat paikassa, johon istutetaan Korpelan omenapuu, Huvitus.
Kuva: Sirkku Pihlman

ko34.jpg

Istutuspenkkejä varten rakennettiin laatikot, jotta käytäväsora ja istutusmulta eivät pääse sekoittumaan.

Heikki Teinilä sahasi alueelta kaadetuista puista 40 x 150 mm:n lankkuja. Arimo Helmisaari rakensi laatikot ja asensi ne paikoilleen.

ko35.jpg

Alueen laitaan tulee penkki Korpelan torpan koristekasveille. Reunassa olevaan penkkiin tarvitaan vain kolme lankkureunusta.

ko36.jpg

Arimo asensi istutuslaatikot myötäilemään maaston muotoa.

ko37.jpg

Laatikoiden reunat Arimo viimeisteli höyläämällä.

ko38.jpg

Pekka Vuorela tervasi laatikoiden yläreunat.

ko39.jpg

Maantäytön ajaksi laatikoihin naulattiin tukipuut. Korpelan kasvien istutusalusta rajattiin avoimesta reunasta juurikankaalla.

ko40.jpg

Osa tuista jätettiin maatumaan mullan alle, vain ylätuet otettiin pois.

ko41.jpg

Talkoopäivä oli aurinkoinen ja syksyisen raikas. Talkoomakkarat ja –kahvit nautittiin pajan edessä. Mukana ovat Eino Markula, Matti Koskela, Arimo Helmisaari, Ari-Matti Auranen ja Pekka Vuorela

ko42.jpg

Eino Markula kuljetti ja kauhoi maa-aineksia traktorilla, talkooväki tasoitteli lapioilla ja tiivisti tallomalla.

ko43.jpg

Istutuslaatikoiden ympäri pääsee kiertämään metrin levyisiä käytäviä pitkin.

ko44.jpg

Valmiina on vasemmalla omenapuiden istutusalusta, johon istutetaan myös muita kasveja aluskasvillisuudeksi. Edessä on Korpelan koristekasvipenkki ja takana kaksi penkkiä Yläneen vanhoille hyöty- ja koristekasveille.

ko45.jpg

Alueen alareunaan tulee penkki vanhoille marjapensaille ja humalalle. Vasemmalle tehdään vadelmapenkki. Lopuksi alueen ympärille kootaan reunus raivatuista kivistä.

1_marraskuu.jpg

Marraskuussa 2010 rakennustyöt keskeytyivät syksyn sateisiin.

2_talvilepo.jpg Korvan kasvitarha vaipui talvilepoon paksun hangen alle.
3_talkoojatko.jpg Toukokuun lopulla 2011 talkoot jatkuivat ja kasvitarha rakennettiin valmiiksi. Istutusalustojen väliin tehtiin leveät, tasaiset käytävät pyörätuolillakin kuljettaviksi.
4_korpelan_penkki.jpg Rakennustöiden lomassa istutettiin ensin Korpelan penkin kasvit 24.5.2011.
5_istutustalkoot.jpg 16.6.2011 päästiin pitämään muun kasvitarhan istutustalkoot. Airi Laine istutti perennapenkkiin oman sinilatvansa, jonka kantaa hän on vaalinut pikkutytöstä asti kotipuutarhoissaan.
6_polku.jpg

Kasvitarha reunustettiin kivillä, jotka nousivat esiin, kun pohjaa raivattiin.

Tarhaan pääsee portilta myös laattakivipolkua pitkin. Sirkku Pihlmanin käänteli kiviä, kunnes ne asettuivat tasaisesti tallattaviksi.

7_vesi.jpg Ja 28.6.2011 saatiin kasvitarhaan vesi läheisestä lammesta. Vesihuollon järjestämisestä vastasivat Tapio Rastas, Arimo Helmisaari ja Pekka Vuorela.
8_valmis.jpg Heinäkuu oli juurtumisen ja rehevöitymisen aikaa avajaisten odotuksessa. Perennoja, marjapensaita ja yrttejä toki istutetaan vielä syksyllä ja tulevina vuosina. Huvitus-omenapuu saapuu tarhaan ensi keväänä.
10_tervetuloa.jpg Tarhan tädit toivottavat vieraat tervetulleiksi tutustumaan Korvan kasvitarhaan ja sen yläneläisiin perinnekasveihin.