Yläneen museopuutarhan rakentaminen

Tilastotietoa 1.8.2011

Työ- ja osallistujamäärä
434  talkootuntia vuonna 2010
499  talkootuntia vuonna 2011 (1.8. mennessä)
74  yksityishenkilöä mukana hankkeessa jollakin tavalla
2  koululuokkaa kevättöissä
5  opiskelijaa
Kasvit
128  etsittävää kasvilajia
35  alkuperäistä kasvupaikkaa katsastettu
231  havaintoa etsityistä kasvilajeista
66  kasvilajia istutettu
116  istutusta (samaa kasvilajia useammasta paikasta)

Työssä tarvittu tietotaito

Tutkimus ja suunnittelu

Etsittävien kasvien perusluettelo.
Museopuutarhan piirustukset ja rakennusohjeet.
Puutarhahistorian tutkimus.

Hartikainen Merja, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT
Heinonen Maarit, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT
Pihlman Sirkku, Turun yliopisto, museologian oppiaine
Museologian seminaariryhmä, Turun yliopisto

Elina Alkio
Annukka Haapala
Emmi Kotilehto
Maria Lehtonen
Maiju Oikarinen

Talous ja suhdetoiminta

Resurssien (rahoitus ja työvoima) hankinta.
Tiedottaminen.

Yläneen kotiseutuyhdistys / Arimo Helmisaari

Muonitus

Talkooväen ruokkiminen ja kahvitus.

Erävesi Päivi
Fallström Ritva
Teinilä Soile

Maansiirto ja maanrakennus

Maa-ainesten kuljetus museomäelle ja siirto työmaalla.
Istutuspenkkien, käytävien ja kivimuurien rakentaminen.

Helmisaari Arimo
Hämäläinen Timo
Kaihola Lasse
Koskela Matti
Lehtonen Juha
Lehtonen Päivi
Lehtovuori Kari, Kari Lehtovuori Oy
Luosujärvi Aleksi
Majuri Heikki
Markkula Ari
Markula Eino
Markula Jarno
Mäki Lasse
Mäki-Laurila Matti
Peltola Janne, Yläneen Maatalous
Peltola Pertti
Pihajoki Reino
Pihlman Sirkku
Pinomäki Viljo
Pohjanpalo Heimo
Pöllänen Mika
Salmi Heikki
Suominen Spike
Teinilä Alvari
Teinilä Hannu
Teinilä Heikki
Vuorela Pekka
Yläneen yhtenäiskoulun 3. luokka 2009-2010
Yläneen yhtenäiskoulun 8. luokka 2009-2010

Informaatioteknologia

Kasvitietokantaohjelman tekninen toteutus.
Kotisivun ylläpito.

Kaihola Antti
Rastas Tapio

Kasvien tarhaus

Kasvimaiden rakentamiseen osallistuminen.
Kasvien valinta, nouto ja istutus.
Työpäiväkirjan laatiminen.
Työvaiheiden ja kasvien dokumentointi valokuvaamalla.
Kotisivun puutarhamateriaalin kokoaminen.
Kasvitietojen syöttäminen tietokantaan.

Kaihola Hanna-Leena
Koskela Anja

Hoito

Kasvien istutusta, kastelua, kasvimaiden perkausta

Auranen Ari-Matti
Jaakkola Mikko, Yläneen VPK
Leino Airi
Majuri Ritva
Mäkelä Anja
Niittymaa Liina
Niittymaa Siiri
Satolehto Mauri
Wasenius Gunda

Perinnekasvit ja perimätieto

Oman pihan, puutarhan tai asuma-alueen kasvien kasvilahjoituksia ja/tai perimätietoa.

Autio Markku
Harju Jorma
Heikkilä Anni
Hurme Toini
Kaihola Hanna-Leena
Klockars Marja-Terttu
Koskela Anja
Kuusisto Pauli
Laakso Riitta
Laine Airi
Lukkala Marjukka
Majuri Heikki
Majuri Ritva
Mattila-Lonka Pia
Mäkelä Anja
Mäkilaurila Risto
Mäki-Laurila Tarja
Naire-Koivisto Laura
Niittymaa Elisa
Niittymaa Veikko
Peltola Sirkka
Peltola Terttu
Rastas Ulpu
Ristisuo Anna-Liisa
Ristolainen Anita
Salmela Helena
Salmi Heikki
Suominen Arja
Tapaninen Annikka
Teinilä Matti
Teinilä Soile
Teinilä Tommi
Vahala Matti
Vahala Tunne
Ylinen Jukka

Yhteistyökumppanit

BIOLAN ja Pauli Pauna

Kari Lehtovuori

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT

MTT/Kasvien geenivarat

Museovirasto

Professori Paavo Kallion perilliset

Turun Yliopisto, museologian oppiaine